Flash Player 9.0.115
You need Adobe Flash Player 9.0.115 to visit this site.


Get Adobe Flash player

LASTİK VE CAN GÜVENLİĞİ PANEL VE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

28 Kasım 2012 Çarşamba 10:37

 

II. LASTİK VE CAN GÜVENLİĞİ PANEL VE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

15-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya Kemer Mirada Otelde gerçekleştirilen II. Lastik ve Can Güvenliği Panel ve Çalıştayın’a çeşitli üniversiteler,kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katılmış olup katkılarıyla aşağıda sıralanan görüşleri ortaya koymuşlardır:

 

KIŞ LASTİĞİ MEVZUATI

1.       Kış lastiği uygulamasında bölgesel, coğrafi ve mevsimsel koşullar dikkate alınarak yasal denetleme ve diğer mevzuatın gözden geçirilmesi,

2.       Kış lastiği kullanımına yönelik12 Kasımda yürürlüğe giren yönetmelik ile “Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar”için zorunluluk getirilmiştir. Diğer araçlar için yapılacak düzenlemelerin 2013 yılı Mart ayına kadar yapılması ve uygulamasının 2013 yılı 1 Aralığından itibaren başlatılması(son dakika değişikliği ile yaşanabilecek tedarik sorunlarının, spekülasyonların ve fiyat artışlarının önüne geçecektir. ) ve zamanlamaya dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

3.       Kış lastiği uygulamasıyla ilgili mevzuata kamu kurum ve kuruluşları askeri kuruluşlar ile Türkiye’ye dâhil olmuş yabancı ülkelere ait tüm lastikli karayolu araçlarının da dâhil edilmesi,

4.       Kış lastiği denetim belgesinin oluşturulması.

5.       Taşıt muayenelerinde AB ülkelerinde uygulanacak olan asgari diş derinliği seviyesinin ülkemizde de uygulanması için uyum hazırlığı yapılması,

 

KIŞ LASTİĞİNDE DENETLEME

6.       Denetim kolaylığı sağlamak için kış lastiğine ilişkin tanımlayıcı uluslar arası bir sembolün kolay fark edilebilir bir renk ve kabartıyla lastiğe işlenmesi,

7.       Araç muayene istasyonlarında trafik kontrol noktalarında lastik kontrolü yapılmalı, ayrıca lastik kontrol noktaları oluşturularak denetimler yapılmalıdır,

8.       Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karayolları ve Belediyeler ve İl özel İdareleri işbirliği ile Türkiye Kara yolları kış lastiği haritası çıkarılmalıdır,

9.       Lastik iş yerlerindeki ekipman ve donanımların ve akaryakıt istasyonlarındaki lastik ekipmanlarının kontrolü ve denetimi,

10.   Araç fenni muayene kriterlerindeki lastik kusurları gözden geçirilerek, güncelleme çalışmaları yapılması,muayene sırasında kış mevsiminde kış lastiği olmayan araçlarınağır kusurlu sayılması,

 

KIŞ LASTİĞİNİN TANIMLANMASI, MÜHENDİSLİĞİ VE ETİKETLEME

11.   Kış lastiğine özel logoların olması, kış lastiğinin tüm tekerlerde takılı olması, diş derinliğinin belirlenmesi.

12.   Kış lastiğinin hangi araçlarda bulunması gerektiği iklim ve coğrafi yapı koşullarına göre mühendislik çalışmasının yapılması,

13.   Kış lastiğini tanımı (derinliği, yere ve zamana göre kullanım şartları, karkas özellikleri, yaşı, denetim belgesi gibi) uygulama usul ve esaslarının hukuki olarak belirlenmesi,

14.   Yürürlükteki mevzuatın uygulanması ve etiket ile ürünün eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilmesi ve tüketicinin bu konuda bilgilendirilmesi, etiketi kontrol etmeleri önemsetilmeli,

 

   LASTİK DİŞ DERİNLİĞİ

15.   Diş derinliği standartları oluşturulması ve denetiminin yapılması;Mevcut diş derinliğiyle ilgili AB standartlarıyla ilgili araştırma yapılarak uyumlu hale getirilmesi,

16.   Hafif kusur olarak adlandırılan lastik derinliği ve jant ile ilgili konuların, ağır kusur olarak değerlendirilmesi için çalışma yapılması,

 

SİGORTA VE KAZA VE KUSUR DEĞERLEME

17.   Diş derinliği yasal sınırın altında olan araçların kazaya karışması ihtimaline karşılık poliçeye ilgili maddeler eklenmesi.

18.   Kazalar araştırılarak lastik kusuru ile kazalar ilişkilendirilerek eğer lastik kusuru önemli bir etkense bu konunun sigorta poliçelerine eklenmesi herkesi kucaklayan bir çözüm olacaktır.

19.   Trafik kazalarında, kazaya karışan araçların lastik diş derinlikleri mutlak suretle ölçülerek Trafik Kazası Tespit Tutanağına yazılmalı ve lastik diş derinliği seviyesi asgari seviyenin altına inen araçlara kusur verilmesi sağlanmalı,

20.   Kaza tutanaklarına lastikle ilgili maddelerin eklenmesi öneriliyor. Çarpışmalar ile lastik kusuru ilişkisini inceleyen araştırmalar desteklenmeli ve bu araştırmanın sonucuna göre yol haritası çıkarılmalı.

 

KIŞ LASTİĞİ MALİYETLERİTEŞVİKTEDBİRLERİ VE İTHALAT DÜZENLEMELERİ

21.   Aromatik yağlar (NON-AROMATIC OIL) içeren kauçuk türleri tüm ithal lastiklerde olduğu gibi yerli üretim içinde zorunlu hale getirilmesi sağlanmalı. Küçük e onayı kontrolü yaygınlaştırılmalı.

22.   Ülkeler arasında farklı uygulamaların olmaması sağlanmalı konu ile ilgili denetimler yapılmalıdır.

23.   Düzenlemelerin, ithal ürün yerli ürün ayırımı yapılmadan gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

24.   Tüketicinin korunması ve kullanımın özendirilmesi için vergi indirimleri gibi destekleyici tedbirler planlanmalı.

25.   Kış lastiği uygulamalarının teşvik edilmesi için KDV oranının düşürülmesi sağlanmalıdır.

26.   Lastik ithalatında asgari şartların ve teknik özelliklerin arandığı standart formlar ülke ayırt etmeksizin hazırlanmalı,  ithalat genel ve özel şartlarının oluşturulması gerçekleştirilmelidir,

27.   Tüketiciyi koruma ve kaliteli ürün elde etme adına ithal ve yerli üretimde aynı standartların oluşturulması sağlanmalıdır.

 

KULLANIM VE RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA

 

28.   Saklama koşullarına dikkat edilmesi raf ömrünün gerçekleşmesi için önemli bir noktadır.

29.   Depolamaya ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

30.   Lastik depolanan mekânların standartları ortaya konmalı ve denetim sağlanmalı

 

  KAPLAMA LASTİKLER

31.   Kaplama standart ve normların belirlenmesi,

32.   Merdiven altı lastik kaplama yapan firmaların sisteme, mevzuata ve asgari şartlara uygun faaliyetlerin denetlenerek uygun olanların sektöre kazandırılması ve diğerlerinin kapatılması,

33.   Kaplama lastiklerinin de kaplamaya ilişkin tarihli etiketlerinin olması,

 

KIŞ LASTİĞİ EĞİTİMİ BİLİNÇLENDİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TAKVİMİ

34.   Mesleki eğitim için mevcut mevzuata işlerlik kazandırılması,

35.   Denetim için fahri denetçiler eğitilerek sahada aktif çalışmaları,

36.   Sürücüleri ve tüm vatandaşları kış lastiği kural ve uygulamalarıyla ilgili bilinçlendirmek, eğitim yoluyla duyarlı hale getirmek ve kamu kurum ve kuruluşları bu konuda sorumlu kılmak için makul ve aşamalı geçiş ve uygulama süreci tayin edilmeli ve bir uygulama zamanlaması ve takvimi belirlenmelidir,

37.   Lastik satış, servis ve tamir hizmetlerinde bulunanların meslek standartlarının belirlenerek çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, bu hizmetlerde kullanılan ekipmanların güncel teknolojiye göre seçimi yapılmalı ve ekipmanların kalibrasyonları düzenli olarak yaptırılmalıdır.

38.    Kaza analizleri, lastik testleri ve AR-GE çalışmaları için bir test merkezi ve parkuru kurulmalıdır.

39.   Lastik testleri, test merkezleri ve yeni lastik geliştirilmesi

40.   Karayolu güvenliği ile ilgili özerk bir araştırma merkezinin kurulması

41.   Halkın televizyonlarda kamu spotları, ders kitaplarına konular, sinema tiyatro gibi toplu eğlence yerlerinde reklam yoluyla tanıtımı,

42.   Sürücü eğitim merkezlerinde kış lastiği ve mevzuatı konusu işlenmeli ve sürücü belgesi yazılı sınavlarına soru bankalarına yansıtılmalıdır.

43.   Lastik kullanım ve raf ömrü konusunda medya aracılığıyla bilinçlendirme yapılması gereklidir.

 

 

 

 

ADR VE LASTİK

44.   Tehlikeli atık ve malzeme taşıyan araçlarda lastiği güçlendiren,  patladığı anda aracın yola devam edebilmesini ve güvenli durmasını sağlayan jant üzerine yerleştirilen kauçuk özlü aparatların kullanılması zorunlu olmalıdır.

45.   Jant konusunda ise kıvılcım çıkarmayan jantların kullanılmasının zorunlu olması gereklidir.

 

ÖTL (ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER) GERİ DÖNÜŞÜMÜ

46.   Yurtdışından atık lastiklerin (ÖTL lastik veya ham madde olarak dönüştürülmüş hali dâhil) ülkemize sokulması ve ÖTL ticaretinin engellenmesine yönelik tedbirler en kısa süre içinde alınmalıdır,

47.   Ömrünü tamamlamış lastiklerin ikinci el piyasasında kullanımının önüne geçmek için yasal düzenleme gerçekleştirilmelidir.

48.   Uygun geri dönüşüm projeleri hayata geçirilmelidir.

 

LASTİKLERDE GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER

49.   Patlamayı önleyici teknik çalışmaların yapılması

50.   Kış lastiğinin patlaması halinde belirli bir süre sürüşe devam etmesi çalışmasının yapılması

51.   Akaryakıt istasyonlarındaki lastik hava basınç pompalarının birçoğunun bozuk olması sebebiyle, bu pompalarda yapılan basınç ayarları sürücüleri yanıltmaktadır. Bu istasyonlarda bulunan hava basınç üniteleri denetlenmelidir. Denetlenemiyorsa da bu ünitelerin kapatılması sağlanmalıdır.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KOORDİNASYONU

52.   İlgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi

53.   Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitim, yerel yönetimlere konuyla ilgili görev ve sorumluluk verilmelidir,




Tüm Duyurular

03 Kasım 2017 Cuma 09:21» Goodyear Lastik Sigortası
04 Aralık 2014 Perşembe 16:55» GOODYEAR YENİ UG9
28 Kasım 2012 Çarşamba 10:37» LASTİK VE CAN GÜVENLİĞİ PANEL VE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
21 Kasım 2012 Çarşamba 18:33» NEDEN KIŞ LASTİĞİ ?
20 Kasım 2012 Salı 10:55» GOODYEAR'IN NASCAR TEKNOLOJİSİ CENEVRE'DE
20 Kasım 2012 Salı 10:54» GOODYEAR FORTUNE 500'DEKİ TEK LASTİK ÜRETİCİSİ OLDU
20 Kasım 2012 Salı 10:47» Goodyear'dan ''Otomatik Hava Basıncı Koruma Teknolojisi''
20 Kasım 2012 Salı 10:43» Goodyear, Marathon LHS II+'yi, Lego Kamyon'da tanıtıyor
20 Kasım 2012 Salı 10:39» Goodyear’dan ilk- AA sınıfı kamyon lastiği

Goodyear
Mutlu
Dunlop
Goodyear Lastik Sigortası
Goodyear Lastik Sigortası  ile lastiğiniz güvence altında. Aracınızın üzerindeki lastikler ile çivi gibi keskin objelerin üzerinde..
GOODYEAR YENİ UG9
 En sert kış koşullarında üstün performansKarda mükemmel fren mesafesiSuda kızaklamaya karşı aktif direnç için hidrodinamik olukla..
LASTİK VE CAN GÜVENLİĞİ PANEL VE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
 II. LASTİK VE CAN GÜVENLİĞİ PANEL VE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 15-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya Kemer Mirada Otelde g..
NEDEN KIŞ LASTİĞİ ?
Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan “Araçların Y..
GOODYEAR'IN NASCAR TEKNOLOJİSİ CENEVRE'DE
 GOODYEAR'IN NASCAR TEKNOLOJİSİ CENEVRE'DEGoodyear, yeni teknolojilerini Cenevre Uluslararası Motor Show 2012’de tanıtıyor.Goodyea..
GOODYEAR FORTUNE 500'DEKİ TEK LASTİK ÜRETİCİSİ OLDU
  GOODYEAR FORTUNE 500'DEKİ TEK LASTİK ÜRETİCİSİ OLDU23.05.2012 18:14:15Goodyear, dünyanın en prestijli ekonomi yayınlarından biri..
Goodyear'dan ''Otomatik Hava Basıncı Koruma Teknolojisi''
Goodyear'dan ''Otomatik Hava Basıncı Koruma Teknolojisi'' Goodyear, yakıt tasarrufunun ve lastik performansının artırılmasını ve C..
Goodyear, Marathon LHS II+'yi, Lego Kamyon'da tanıtıyor
Goodyear, Marathon LHS II'yi, Lego Kamyon'da tanıtıyor Goodyear, Hanover 2012 IAA Ticari Araç Show'daMarathon LHS II+ lastiğini bi..
Goodyear’dan ilk- AA sınıfı kamyon lastiği
   Goodyear’dan yakıt tasarrufu sağlayan kamyon ve otobüs lastikleri Goodyear, Almanya’nın Hanover kentinde düzenlen 2012 Ticari A..
0.00000.00000
Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 50
Toplam ziyaretçi sayısı     : 214200
Facebook
Create your Like Badge
Instagram